تماس با ما

بازار بزرگ تهران- بازار اهنگران کوچه مسجد جامع - انتهای کوچه ثقفی - پاساژ امیر - شماره ۶/۴
سایت های زیر مجموعه :
www.khaneyetahrir.ir
www.118tahrir.ir
www.118paper.ir

۰۲۱-۵۵۶۳۰۱۸۵ ۰۲۱-۵۵۱۵۳۲۳۹ ۰۲۱-۲۲۱۳۷۱۱۹
۰۲۱-۵۵۱۵۳۲۳۹